Udskiftning

Døre og vinduer
Veluxvinduer
Terrassepartier
Terrassedøre

Til- og ombygninger

Til- og ombygninger af kolonihaver
Kælderrenovering
Tilbygninger

Tage

Udskiftning af tegltage
Tagpap
Loftrum

Kældre

Udluftningsventiler
Gipslofter og -vægge
Indvendige døre og paneler

Byggeplads

Interrimsaflukninger
Afskærmninger
Byggepladsindretning
Midlertidige installationer

Snedker/tømrer arbejde

Levering og montering af skabe med mere
Gulve og paneler
Opsætning af køkkener
Rørkasser
Nye lofter
Terrasser og tagterrasser
Facadebeklædninger

Vi udfører opgaver for private samt fag- og hovedentrepriser. Vi kommer gerne med løsningsforslag, råd og vejledning til jeres projekt